Mensen die bonnen hebben van www.vliegles.nl of www.experiencegifts.nl, kunnen deze niet op Terlet verzilveren!
 
Kijk op de betreffende website voor Nader details.
 

Met vriendelijke groet,

Terlet