SNZT staat voor:   Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet.
 
Onze Stichting exploiteert, zonder winstoogmerk, dit Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet en heeft voorts ten doel:

A:   het ontwikkelen van normen en ontplooien van activiteiten, gericht op het verhogen van de veiligheid en het ter beschikking stellen van faciliteiten en het verlenen van organisatorische, materiële en/of financiële

B:  ondersteuning van het zweefvliegen en waar mogelijk andere luchtsporten, verbonden in de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. 
 
Vliegers, neem voordat u gaat vliegen kennis van de: 

Reglementen en richtlijnen voor gebruikers

Actuele notams en aanwijzingen in het AIP.

Onder de noemer Samen en flexibel zijn de Terletclubs een samenwerkingsverbond overeengekomen aangaande het operationele gebruik van het vliegveld Terlet tijdens weekenden en feestdagen en voor het gebruik op doordeweekse dagen.

Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet te Arnhem

ALGEMEEN

De Stichting Materieelbeheer Terlet is opgericht op 16 april 1986.

Op 23 november 1994 zijn de statuten van de Stichting integraal gewijzigd waarbij de naam is gewijzigd in Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet. Het doel daarvan was het volledig in beheer nemen van het Zweefvliegcentrum door de SNZT. Hiertoe is gelijktijdig een overeenkomst met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) gesloten waarbij de exploitatie van het Nationaal Zweefvliegcentrum per 1 januari 1994 aan de Stichting is overgedragen.

Ter financiering van de activa heeft de KNVvL een deel van het verenigingsvermogen aan de Stichting beschikbaar gesteld als kapitaal van de Stichting.


In de loop der jaren is de samenstelling van het bestuur gewisseld, in de tijdsbalk en onder KVK info vindt u een overzicht .  

 

Fiscale Positie

De Stichting is omzetbelastingplichtig. Met de fiscus overeengekomen, dat met ingang van het jaar 2001 omzetbelasting verschuldigd is over de opbrengsten die niet direct verband houden met hierboven bedoelde activiteiten.

Het SNZT bestuur bestaat uit vrijwilligers die acteren in een omgeving welke men als volgt kan schetsen;


omgeving


Momenteel is de bezetting als volgt; (dd Q4-2018)

 • Maarten Baltussen - Voorzitter
 • Louis Custers - Secretaris
 • Kees van Schaick - Penningmeester
 • Robin van Maarschalkerweerd - Havenmeester
 • Max van Rijssel - Terreincommissie
 • Frank Olyslagers – Onroerend goed
   
  Het GPT (Gebruikers Platform Terlet) komt maandelijks bijeen en vormt het overlegorgaan voor allerhande zaken.

  Middels deze link kunt u in contact met het bestuur, uw bericht wordt aan alle leden verstuurd.
   

Zie KVK uittreksels voor bezettingen uit het verleden............