Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet te Arnhem

ALGEMEEN

De Stichting Materieelbeheer Terlet is opgericht op 16 april 1986.

Op 23 november 1994 zijn de statuten van de Stichting integraal gewijzigd waarbij de naam is gewijzigd in Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet. Het doel daarvan was het volledig in beheer nemen van het Zweefvliegcentrum door de SNZT. Hiertoe is gelijktijdig een overeenkomst met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) gesloten waarbij de exploitatie van het Nationaal Zweefvliegcentrum per 1 januari 1994 aan de Stichting is overgedragen.

Ter financiering van de activa heeft de KNVvL een deel van het verenigingsvermogen aan de Stichting beschikbaar gesteld als kapitaal van de Stichting.


In de loop der jaren is de samenstelling van het bestuur gewisseld, in de tijdsbalk en onder KVK info vindt u een overzicht .  

 

Fiscale Positie

De Stichting is omzetbelastingplichtig. Met de fiscus overeengekomen, dat met ingang van het jaar 2001 omzetbelasting verschuldigd is over de opbrengsten die niet direct verband houden met hierboven bedoelde activiteiten.

Overzicht

Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten vanaf het bestaan van de SNZT, stuur een bericht naar de Webmaster van www.terlet.nl als u hier aanvullingen op wil maken.