De hangaar. schijnbaar onderdeel van zgn. Duitse Fliegerhorst Deelen, 1940-1945

In 1997 is rijksbescherming van het vliegveldcomplex met onder meer kazernes, hangaars etc. aangevraagd door de Nederlandse Federatie voor Luchtvaartarcheologie (NFLA) met machtigingen van het Cuypersgenootschap en de Vereniging Menno van Coehoorn. Het vliegveld uit de Duitse bezettingstijd is het grootste vliegveld in zijn soort in Nederland. Al vrij snel heeft de RDMZ te kennen gegeven dat dit vliegveld als enige zgn. Duitse vliegveld in zijn soort zal worden voorgedragen voor bescherming op rijksniveau. Pas 10-jaar later op 17 januari 2007 heeft de minister het vliegveld Deelen als beschermd rijksmonument aangewezen. 

Niettemin is bezwaar gemaakt omdat nog een groot aantal onderdelen die beschermenswaardig zijn uiteindelijk door de minister niet zijn meegenomen in de aanwijzing.
In april 2008 wordt door het ministerie een hoorzitting over het bezwaar gehouden.
De bezwarencommissie van het ministerie heeft de minister in juni 2008 geadviseerd om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren. De minister moet nog besluiten op bezwaar.

Op deze site kunt u zien dat voor de hangaar de status van gemeentelijk monument is aangevraagd.