Op grond van de luchtvaartwetgeving is ook Terlet een zogenaamd aangewezen luchthaven en is de Commissie Milieuhygiëne Luchthaven Terlet ingesteld.

De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening van de provincie is hier voorzitter van.

Een ambtenaar van de provinciale afdeling Handhaving is de secretaris.

Deze commissie houdt zich bezig met de geluid- en milieuaspecten, en heeft een adviserende taak richting minister van Verkeer en Waterstaat.

De belangrijkste betrokkenen bij de huidige Commissie-28 voor zweefvliegcentrum Terlet hebben aangegeven de vorming van een ‘commissie regionaal overleg Terlet’ onnodig te vinden vanwege de relatief geringe geluidbelasting voor omwonenden.

Lees hier meer